Wie ik ben

Ik ben Jaco Schuurman. Ik zet mijn talent en jarenlange ervaring in om verbetering tot stand te brengen en de organisatie vooruit te helpen. Ik werk als zelfstandige; projecten die vragen om meer personele KAM-inzet worden uitgevoerd in samenwerking met ValQ training en advies.

Ik geloof in het opdoen van kennis. Mijn hele leven heb ik actief kennis opgedaan. Daarbij is een duidelijke beweging van techniek, via organisatie naar mens en communicatie zichtbaar. Hieronder vind je mijn opgedane kennislijn.

Ik geloof nog meer in het toepassen en overdagen van opgedane kennis. Ik heb geleerd mijn talent, kennis en kunde dienstbaar te maken aan het verbeterproces binnen organisaties. Ik ben Jaco Schuurman en ik wil graag iets voor je betekenen.

$set_titleA

Kennislijn van opleiding en training

1989 - 1994

Hogeschool Windesheim te Zwolle, sector HTO

Technische Bedrijfskunde (diploma)

1994 - 1995

University of Humberside te Hull (UK)

Total Quality Management (diploma)

1995 - 1998

Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg

Beleids- en Organisatiewetenschappen (diploma)

1998

Strathclyde University te Glasgow UK - 1 semester

Human Resource Management (certificaat)

1998

Det Norske Veritas

Lead Auditor of Quality systems ISO 9001 (certificaat)

2000 – 2001

TNO/PBNA

Middelbaar Veiligheidskundige - MVK (diploma)

2001

Det Norske Veritas

Lead auditor transition ISO 9001:2000 series (certificaat)

2001

TUV

Training NEN-ISO 14001 Milieumanagementsystemen (certificaat)

2001

D&F Machineveiligheid

Toepassen richtlijn arbeidsmiddelen / CE-markering (certificaat)

2001

Det Norske Veritas

Normkennis arbeidsomstandigheden OHSAS 18001 (certificaat)

2003

Det Norske Veritas

Identificeren van milieuaspecten & interpretatie milieuwetgeving (certificaat)

2004

Mennens Groningen

Cursus veilig hijsen (certificaat)

2006

ValQ training en advies

Masterclass Managementvaardigheden (certificaat)

2006 – 2007

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Communicatie en multimedia (propedeuse)

2009

ValQ training en advies

Masters Managementvaardigheden (certificaat)

2011

De Baak

Professional als coach (certificaat)

2011 – 2014

Pulsar academie

3-jarige opleiding tot veranderkundige (diploma)

2016

Pulsar academie

Hoe een koe een haas vangt (certificaat)

Contact met Jaco Schuurman

Jaco Schuurman - Kam Coaching
Oude Twentseweg 57
8102 SB Raalte
0654750391